Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
image-1
 

หอยเป๋าฮื้อ จัดเป็นหอยทะเลประเภทฝาเดียว จัดอยู่ในกลุ่ม Gastropoda บริเวณเปลือกมีรูเปิด เรียงกันหลายรู เพื่อการดำรงชีวิต เช่น การหายใจ การสืบพันธุ์ เคลื่อนที่ด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ขณะที่ยังเล็กกินแพลงค์ตอนเป็นอาหาร เมื่อโตขึ้นจึงเปลี่ยนอาหารเป็นสาหร่ายทะเล อาศัยในน้ำ ทะเลที่สะอาด เติบโตช้าและมีศัตรูทางธรรมชาติมาก และด้วยระยะเวลาในการเลี้ยงนานหลายปี รวมถึงปริมาณในธรรมชาติที่ลดลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้หอยเป๋าฮื้อมีราคาสูง และหายาก หอยเป๋าฮื้อที่พบในโลกมีประมาณ 75 ชนิด และมีจำนวนไม่ถึง 22 ชนิดที่มีการเพาะเลี้ยงได้ ส่วนใหญ่จะเป็นหอยที่จับจากธรรมชาติ หอยเป๋าฮื้อจะมีลักษณะสัณฐานเปลือกแบน ยาวรี คล้าย แผ่นจาน มีสีของเปลือกตามขอบ และจะเปลี่ยนสีได้ตามการอนุบาลและชนิดของอาหารที่ให้ โดยจัดจำแนกหอยเป๋าฮื้อเป็น

 
 

หอยเป๋าฮื้อ จัดเป็นสัตว์กินพืช เป็นจำพวกสาหร่ายชนิดต่างๆ และมักออกหากินอาหารในเวลา กลางคืน โดยมากจะอาศัยตามแนวหินหรือแนวปะการัง โดยจะต้องมีระดับความเค็มของน้ำทะเล ที่คงที่ หอยชนิดนี้มีเพศแยก โดยเพศผู้หากเปิดเนื้อเท้าและดูที่ใต้เปลือกด้านขวาของตัวหอย จะมีสีครีม ส่วนเพศเมียจะมีสีด้านข้างเป็นสีส้ม หรือเขียวแล้วแต่สายพันธุ์ การผสมพันธุ์หอยชนิดนี้ จะเป็นแบบภายนอก หรือ External fertilization โดยปกติเพศผู้และเพศเมียจะปล่อยน้ำเชื้อและไข่ ออกมาผสมกันในน้ำทะเล เมื่อไข่ที่ได้รับการผสมจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนที่มีขนาดเล็กและสามารถ ว่ายน้ำได้ จากนั้นก็จะลงเกาะและพัฒนาเป็นระยะ Larvae และจะมีสาย Velum พัดโบกอาหาร โดยเฉพาะสาหร่ายขนาดเล็กเข้าสู่ปาก และใช้แผง Radula ในการขูดกินอาหารที่มีขนาดใหญ่ จากนั้นก็จะเจริญเป็นตัวเต็มวัยต่อไป

หอยเป๋าฮื้อ (Abalone) จัดเป็นหอยทะเลฝาเดียวชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก นิยมบริโภคกันในหลากหลายประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา เพราะเนื้อหอยที่มีรสชาติดี และมีสรรพคุณทางยาในการบำรุงร่างกายได้ แต่เนื่องจากราคาสูงและอัตราการรอดตายใน ธรรมชาติน้อย จึงมีการเลี้ยงหอยชนิดนี้ในเชิงพาณิชย์ขึ้น โดยการเลี้ยงหอยชนิดนี้ต้องมี 2 ลักษณะ จะเป็นการเลี้ยงในทะเลในรูปแบบของการแขวนเข้ากับทุ่นหรือแพ ขึ้นกับทำเลที่จะเพาะเลี้ยง ส่วนอีกลักษณะในบ่อเพาะเลี้ยงเฉพาะที่มีการดูดน้ำทะเลที่มีความสะอาดและความเค็มในระดับที่ เหมาะสม

 
 

หอยเป๋าฮื้อจัดว่าเป็นหอยที่มีราคาแพง และมีความต้องการทางตลาดสูงมากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะแตกต่างตามสายพันธุ์และขนาดของหอย การบริโภคหอยเป๋าฮื้อมีหลากหลายวิธี ทั้งสดและ แปรรูป อาทิเช่น หอยแปรรูปแช่เยือกแข็ง หอยกระป๋องและหอยตากแห้ง ล้วนแต่เป็นที่นิยม และชื่นชอบในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดในเอเชียที่มีการบริโภคหอยเป๋าฮื้อมีมูลค่าสูงถึง ประมาณ 7,500-10,000 ล้านบาทต่อปี หอยเป๋าฮื้อยังจัดอาหารยอดนิยมเป็นหนึ่งในสุดยอดอาหาร
5 ชนิด ที่ชาวจีนนิยมบริโภค นอกเหนือไปจาก หูฉลาม ,ปลิงทะเล ,กระเพาะปลา และรังนก ด้วยคุณค่าทางโภชนาการของตัวหอยเป๋าฮื้อเองที่มีโปรตีนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอยเป๋าฮื้อ สายพันธุ์ Haliotis diversicolor นี้ยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายมากถึง 17 ชนิด มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงยังมีปริมาณคอเลสเตอรอลที่ต่ำมาก มีปริมาณ คอลลาเจนที่มีคุณภาพสูง คงลักษณะ 3 สายและสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้าง Fibroblast cell บนพื้นผิวได้ และจากการศึกษาในปัจจุบันยังพบไกลโคซามิโนไกลแคน (Glycosaminoglycans
หรือ GAGs) จัดเป็นโพลิแซคคาไรด์ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสารประกอบพื้นฐานของ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันภายในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ไกลโคซามิโนไกลแคน (GAGs) จำแนกได้
4 ประเภท เป็น

1) ไฮยาลูโรแนน (Hyaluronan)
2) การาแตนซัลเฟต (Keratan sulfate)
3) คอนรอยตินซัลเฟต (Chondroitin sulfate) และเดอร์มาแตนซัลเฟต (Dermatan sulfate)
4) เฮพารันซัลเฟต (Heparan sulfate) และเฮพาริน (Heparin)